www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » spis treści

Prezentacja rozwoju sieci lokalnych1. Wstęp2. Początki sieci

 2.1. Wstęp do sieci LAN

 2.2. Ewolucja sieci – sieci mainframe3. Atrybuty sieci LAN

 3.1. Typy i topologie sieci

 3.2. Sieci równorzędne (każdy-z-każdym)(peer-to-peer)

 3.3. Sieci oparte na serwerach

 3.4. Topologie sieci LAN

 3.5. Nośniki transmisji fizycznej4. Tworzenie sieci

 4.1. Ethernet

 4.2. Szybki Ethernet (Fast Ethernet)

 4.3. Token Ring

 4.4. FDDI

 4.5. ATM5. Sieci bezprzewodowe WLAN

 5.1. Przesyłanie danych (widmo elektromagnetyczne)

 5.2. Bezprzewodowe łączenie stacji

 5.3. Technologie transmisji6. Technologie przyszłosci

 6.1. Technologia 4G

 6.2. Technologia PLC (PowerLine Communication)

 6.3. Technologie satelitarne

 6.4. WiMAX7. Zakończenie8. Piśmiennictwo

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.