www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » Tworzenie sieci » ATM

ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode) /tryb transferu asynchronicznego/ Technologia szerokopasmowej transmisji danych cyfrowych, głosu, sygnału wizyjnego i danych z sieci LAN i WAN.

Ze względu na fakt, iż ATM może być łatwo zaimplementowane sprzętowo (w samych urządzeniach, nie zaś w oprogramowaniu), możliwe jest uzyskanie dużych prędkości transmisji. Sieci ATM oferują obecnie kilka klas szybkości: 25 Mb/s (w zaniku), 100 Mb/s, 155,52 Mb/s (najpopularniejsza), 622 Mb/s, 2,5 Gb/s, 10 Gb/s. W miarę rozwoju sprzętu i technologii transmisyjnych sieci ATM mogą osiągać coraz wyższe prędkości przesyłania danych.

Technologia ATM realizowana jest przy użyciu różnych mediów transmisyjnych (kable koncentryczne, światłowody, kanały bezprzewodowa) oraz elementów przełączających i multipleksujących sygnały (komutatory). Komunikacja odbywa się na tworzeniu połączeń między odbiorcą a nadawcą na podstawie informacji zawartej w przesyłanych komórkach informacyjnych (ang. cell) o jednakowych rozmiarach. Pakiety nadchodzące do przełącznika kierowane są na właściwą drogę (do kolejnego przełącznika) na podstawie zawartych w nagłówku informacji adresowych (przy czym przełączanie pakietów następuje sprzętowo). W ten sposób pomiędzy stacjami źródłową a docelową zestawiane jest logiczne połączenie, zwane kanałem wirtualnym VCC (Virtual Channel Connection). Zestaw kanałów o wspólnym węźle docelowym tworzy tzw. wirtualną ścieżkę VPC (Virtual Path Connection). Istnienie ścieżek wirtualnych upraszcza zarządzanie siecią oraz pozwala na stosowanie usług w rodzaju poziomu jakości usługi QoS. [10]

W sieci ATM można ustanawiać dwa rodzaje połączeń wirtualnych:

Obwód wirtualny jest połączeniem logicznym pomiędzy dwoma urządzeniami końcowymi poprzez sieć przełączaną. Urządzenia te komunikują się poprzez obwód logiczny. Ścieżka wirtualna to zgrupowanie logiczne tych obwodów.

Każda komórka ATM zawiera zarówno informacje ścieżki wirtualnej, jak też informację obwodu wirtualnego. Przełącznik ATM używa tych informacji do przekazywania tych komórek do odpowiedniego następnego urządzenia.

ATM jest protokołem połączeniowym, mogącym obsługiwać następujące rodzaje połączeń:

Rysunek 3.3. Połączenie dwupunktowe (opracowania własne)


Rysunek 3.4 Połączenie jednej sieci z wieloma (opracowanie własne)

Sieć ATM została zaprojektowana w topologii gwiazdy. Podstawowym elementem sieci ATM jest elektroniczny przełącznik (komutator). Gdy połączenie między komputerem a przełącznikiem zostanie przerwane, cierpi na tym tylko jedna maszyna.[11]komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.