www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » Atrybuty sieci LAN » Typy i topologie sieci

Typy i topologie sieci

Przed dokładnym rozpatrzeniem typów i topologii sieci LAN, warto zapoznać się z niektórymi podstawowymi zasobami dostępnymi w sieci LAN. Trzema najbardziej powszechnymi urządzeniami podstawowymi SA klienci, serwery, oraz drukarki. Urządzeniem podstawowym nazywamy urządzenie, które może uzyskać bezpośredni dostęp do innych urządzeń lub tez udostępnić dostęp do siebie. Serwer to dowolny komputer przyłączony do sieci LAN, który zawiera zasoby udostępniane innym urządzeniom przyłączonym do tej sieci. Klient jest do dowolny komputer, który uzyskuje dostęp do zasobów umieszczonych na serwerze. Drukarki są urządzeniami sporządzającymi wydruki zawartości plików. Do urządzeń dodatkowych możemy zaliczyć np. napędy CD czy tez napędy taśm, ponieważ są one podłączone do urządzeń podstawowych i są wobec nich urządzeniami „podrzędnymi” lub podporządkowanymi. Drukarki w tym przypadku mogą być przyłączone do sieci na dwa sposoby, ponieważ mogą spełniać role urządzenia przyłączonego do serwera lub klienta oraz mogą zostać połączone w sposób bezpośredni do sieci.

Rysunek 2.1. Podstawowe i dodatkowe zasoby sieci LAN (opracowanie własne)

Serwer to słowo ogólnie określające komputer z którego jednocześnie może korzystać wielu użytkowników. ( jest wielodostępny). Możemy wyróżnić serwery plików, serwery aplikacji, serwery wydruków i inne. Jednym z podstawowych i dobrze znanych rodzajów serwerów jest serwer plików.

Typ sieci opisuje sposób, w jaki przyłączone są do sieci zasoby są udostępniane. Zasobami tymi mogą być klienci, serwery lub inne urządzenia, pliki itd., które do klienta lub serwera są przyłączone. Zasoby te udostępniane są na jeden z dwóch sposobów: równorzędny i serwerowy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.