www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » Zakończenie

Zakończenie

W pracy przedstawiono ewolucję sieci lokalnych od momentu ich powstania. Spoglądając na początki rozwoju sieci zmianie uległy wszystkie jej aspekty. Początkowo założeniem sieci lokalnych było poprawienie wydajności pracy w centrum badawczym PARC. Nikt wówczas nie przypuszczał, że to rozwiązanie zostanie wykorzystane na tak szeroką skalę oraz, że przyczyni się tak znacznie do usprawnienia łączności między komputerami nie tylko w miejscach pracy, ale również na skale globalną. Od pierwszych chwil istnienia, sieci ewoluowały w szybkim tempie. Związane było to z ogromnym postępem technicznym i co za tym idzie potrzebą ciągłego powiększania wydajności tego rozwiązania.

Od najprostszych sieci mainframe poprzez pierwszą sieć o nazwie Ethernet, sieci stawały się coraz rozleglejsze, szybsze oraz bezpieczniejsze. W dniu dzisiejszym komputeryzacja osiągnęła poziom, w którym możemy powiedzieć, że cały nasz glob jest jedną wielka siecią komputerową. Opisanie tak rozbudowanego zagadnienia byłoby zbyt obszerne, dlatego też w pracy skoncentrowano się na sieciach lokalnych.

W pracy opisane zostały możliwości połączenia, standardy, oraz technologie przesyłu. Wnioskiem, który narzuca się sam po napisaniu tej pracy jest określenie kierunku, w jakim rozwijać będą się sieci lokalne w najbliższym okresie. Rozwój technologiczny przemawiałby za rozwiązaniami bezprzewodowymi za pośrednictwem bardzo prężnie rozwijającej się architektury sieci telefonii komórkowych. Rozwiązanie to ma jednak tyle samo wad jak i zalet.

Drugim kierunkiem, który wydaje się bardziej wydajny jest rozwój sieci światłowodowych. To rozwiązanie zdaje się idealne, lecz problemem staje się przekształcenie całej infrastruktury okablowania z kabli miedzianych czy tez kabli skrętkowych na światłowody. Natomiast sieci radiowe ograniczone są restrykcjami dotyczącymi częstotliwości pasma, lecz najnowsze technologie pokazują, że przesyłanie informacji tą drogą także może być bardzo szybkie.

Sądzę, że w przyszłości rozwój technologiczny pozwoli nam korzystać z usług pakietowych (Internet, telewizja, telefon) za pomocą połączeń internetowych. Już teraz korzystać możemy z telefonów poprzez łącza internetowe. Uważam, ze wraz z ciągłym rozwojem sieci oferta poszerzy się również o telewizje wysokiej jakości. Jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne sądzę, że na największą uwagę zasługują sieci światłowodowe, sieci radiowe WiMAX oraz technologia 4G bazująca na telefonii komórkowej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.