www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » Wstęp

Wstęp

Głównym tematem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie historii rozwoju sieci lokalnych. Początek sieci lokalnych możemy datować na polowe lat 70-tych gdzie w centrum badawczym firmy Xserox testowane były pierwsze, innowacyjne rozwiązania połączeń komputerowych. Początkowo wykorzystane były one do poprawienia wydajności pracy pomiędzy stanowiskami pracy i sądzę ze nikt nie myślał wtedy, że rozpoczyna się nowa era jeśli chodzi o komunikacje komputerową. Rozwój sieci od tego czasu był ogromny; rozpoczynając od najprostszych sieci typu mainframe poprzez sieci typu Ethernet oraz najnowsze bezprzewodowe i światłowodowe sieci. Koncepcja sieci pozostała taka sama. Umożliwić jak najszybszy, najbezpieczniejszy, najbardziej niezawodny sposób komunikacji, wymiany plików miedzy komputerami”. Sposób wykonania tego zadania zmieniał się wraz z odkrywaniem nowych technologii umożliwiających poprawienie tego procesu.

Praca składa się z pięciu rozdziałów: w pierwszym rozdziale zostanie przedstawiona wstępna charakterystyka sieci LAN oraz historii jej powstania.

Drugi rozdział opisywać będzie ogólne wiadomości dotyczące współczesnych sieci LAN. W rozdziale tym dowiemy się jak bardzo dzisiejsze sieci ewoluowały i w jaki sposób od lat 70-tych. Opisane będzie w nim również rodzaje sieci oraz sposoby dzielenia danych, połączenia stanowisk itp.

W rozdziale trzecim przedstawione zostaną informacje dotyczące projektowania oraz standardów sieciowych wykorzystywanych podczas tworzenia sieci lokalnych.

Rozdział czwarty poświecony zostanie najprężniej ostanio rozwijającej się technologii przesyłu danych czyli przesyłowi bezprzewodowemu. Rozwój technologii radiowych oraz technologii komórkowych otworzył szerokie pole do popisu dla naukowców zajmujących się technologiami przesyłu danych. W dniu dzisiejszym jest to najbardziej obiecująca gałąź jeśli chodzi o komunikacje miedzy komputerami, a to spowodowane jest ogromnymi możliwościami mobilnymi.

Rozdział piąty poświęcony został innowacyjnym technologiom, które dopiero zostały wprowadzone na rynek, lub tez są w trakcie testów. Jednocześnie mogą stanowić one przyszłość rozwiązań sieciowych.

Prace kończą wnioski, które podsumowują podjęty temat. Praca została napisana w oparciu o literaturę z dziedziny informatyki oraz telekomunikacjikomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.