www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych

Prezentacja rozwoju sieci lokalnych

Autor:

Jakub Myśliński

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

Prof. dr. hab. I.Kruk

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek:

Technika Komputerowa i Informatyka

Data powstania:

2006-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-08-03 16:45:09

Opis pracy:

Praca przedstawia historie rozwoju komputerowych sieci lokalnych. Zawiera informacje dotyczące projektowania oraz standardów sieciowych wykorzystywanych podczas tworzenia sieci lokalnych
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.