www.eprace.edu.pl » rozwoj-sieci-lokalnych » Tworzenie sieci » Token Ring

Token Ring

Token ring jest to metoda tworzenia sieci LAN opracowana przez firmę IBM w latach 70-tych, dziś powoli wypierana przez technologię Ethernetu. Szybkość przesyłania informacji w sieciach Token Ring wynosi 4 lub 16 Mb/s.

W oryginalnej IBM-owskiej sieci Token-Ring stacje robocze podłącza się bezpośrednio do urządzeń MAU (ang. Multistation Access Unit), które z kolei łączy się ze sobą tak, by tworzyły jeden duży pierścień.

Wykorzystuje technikę przekazywania "żetonu" (ang. token passing), stosowaną również w technologii FDDI. Stacja, która ma wiadomość do nadania, czeka na wolny żeton. Kiedy go otrzyma, zmienia go na żeton zajęty i wysyła go do sieci, a zaraz za nim blok danych zwany ramką (frame). Ramka zawiera część komunikatu (lub cały komunikat), który miała wysłać stacja. Zastosowanie systemu sterowania dostępem do nośnika za pomocą przekazywania żetonu zapobiega wzajemnemu zakłócaniu się przesyłanych wiadomości.[8]


Rysunek 3.1. Schemat sieci Token Ring (Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Tokenring.png/180px-Tokenring.png)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.